Bài học đường đời đầu tiên


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Kể tóm tắt đoạn trích và cho biết:- Dế Mèn là một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh nhưng kiêu căng, tự phụ về vẻ đẹp và sức mạnh của mình.  - Đặc biệt,...
1. Kể tóm tắt đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên và cho biết:a) Truyện được kể bằng lời của nhân vật nào?b) Bài văn có thể chia làm mấy đoạn, nội dung chính của mỗi đoạn?Trả lời:Tóm tắt...
Lời giải chi tiếtI. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM.1. Thể loại.Truyện là một “phương thức tái hiện đời sống trong toàn bộ tính khách quan của nó.Truyện là một “phương thức tái hiện đời sống trong toàn bộ tính...