Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 Ngữ văn 6


I. Những nội dung cơ bản cần chú ý:II. Hướng kiểm tra đánh giá:1. Kiến thức về Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn.2. Trắc nghiệm kết hợp với tự luận.3. Cấu trúc kiểm tra.4. Tham khảo đề kiểm tra sau: ...