Bài tập 1 trang 104, 105 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái truớc ý đúng.1. Sau thất bại của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam nước ta, Mĩ chuyển sang chiến lượcA. "Chiến tranh cục bộ".          C. "Đông Dương hoá chiến tranh".B. "Việt Nam hoá chiến tranh".  D. chiến tranh...

  Hãy khoanh tròn chữ cái truớc ý đúng.

  1. Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam nước ta, Mĩ chuyển sang chiến lược

  A. “Chiến tranh cục bộ”.          

  C. “Đông Dương hoá chiến tranh”.

  B. “Việt Nam hoá chiến tranh”.  

  D. chiến tranh phá hoại miến Bắc.

   

  2. Thắng lợi mở đầu của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược”Chiến tranh cục bộ” của Mĩ là

  A. Ấp Bắc (Mĩ Tho), Ba Gia (Quảng Ngãi) và Đổng Xoài (Bình Phuớc).

  B. Núi Thành (Quảng Nam), Vạn Tường (Quảng Ngãi),

  C. Đông Nam Bộ và Liên khu V.

  D. An Lão (Bình Định) và Bình Giã (Bà Rịa).

   

  3. Chiến thắng được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ, mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt” trẽn khắp miến Nam là

  A. Trà Bổng (Quảng Ngãi)        C.  An Lão (Bình Định).

  B. Bình Giã (Bà Rịa).                D. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

   

  4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thán năm 1968 có ý nghĩa

  A. làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hoá” chiến tranh xàm lượC.

  B. buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại mién Bắcệ

  C. buộc Mĩ phải chấp nhận đến đàm phán ở Pari để bàn vế chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

  D. Các ý A, B và c đếu đúng.

   

  5.  Âm mưu của Mĩ trong việc tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất là

  A. “trả đũa” việc Quân giải phóng miền Nam tiến công doanh trại quân Mĩ ở Plâyku.

  B. phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng của miến Bắc để chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mỏ lớn của quân đội Sài Gòn ra miền Bắc.

  C. ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào mién Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam ; làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta ở hai mién đất nướC.

  D. “trả đũa” quân ta sau “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”

   

  6. Hậu phương miến Bắc luôn sẵn sàng chi viện cho tién tuyến miền Nam với khẩu hiệu AỂ “ba sẵn sàng”.

  B. “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”,

  C. “quyết chiến quyết tháng giặc Mĩ xàm lược”

  D. “ba mục tiêu”.

   

  7. Thắng lợi chính trị mở đầu của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” là

  A. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập.

  B.  Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam được thành lập.

  C.  Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

  D. Trung ương Cục miến Nam đuợc thành lập.

   

  8. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân ta đã buộc Mĩ phẩì

  A. rút khỏi chiến tranh Việt Nam, rút hết quân về nướC.

  B. tuyên bố “Mĩ hoá” trở lại chiến tranh xâm lượC.

  C. dùng thủ đoạn ngoại giao như thoả hiệp với Trung Quốc và hoà hoãn với Liên Xô để gây sức ép đối với ta.

  D. huy động quân đội các nước đổng minh của Mĩ tham chiến.

   

  9. Chiến thắng của quân dân mién Bác trong chiến đấu chống chiến tranh bằng không quàn và hải quân phá hoại lần thứ hai của Mĩ được coi như

  A. trận Bạch Đằng.      C.  trận Đống Đaẳ

  B. trận Chi Lăng.          D. trận “Điện Biên Phủ trẽn không”.

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  A

  B

  D

  D

  C

  B

  B

  B

  D