Bài tập 1 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1