Bài tập 1 trang 38, 39 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Sự kiện khởi đầu gây nên cuộc Chiến tranh lạnh làA.  sự ra đời "Học thuyết Truman".B.  sự ra đời "Kế hoạch Mácsan".C.  sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).D. sự ra đời của Tổ chức...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Sự kiện khởi đầu gây nên cuộc Chiến tranh lạnh là

  A.  sự ra đời “Học thuyết Truman”.

  B.  sự ra đời “Kế hoạch Mácsan”.

  C.  sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

  D. sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

   

  2. Nguyên nhân dẫn đến sự đối đầu Xô- Mĩ là

  A. Mĩ nắm độc quyền về vũ khí nguyên tử.

  B. hai nước đối lập nhau về mục tiêu và chiến lưọc

  C. Liên Xô làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của Mĩ

  D. hai nước đều muốn độc quyền lãnh đạo thế giới.


  3. Tổ chức Hiệp ước Vácsava là

  A. tổ chức hợp tác kinh tế của các nước )XHCN ở châu Âu.

  B. tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu

  C. tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở cháu Âu.

  D. tổ chức liên minh về chính.trị và quản sự của các nước XHCN ở châu Âu.


  4. Chiến tranh Triều Tiên diễn ra trong những năm

  A.      1949- 1953.                                   C.  1951 – 1954.

  B.       1950- 1953.                                  D. 1950- 1954.


  5. Vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt hai miền Nam – Bắc Việt Nam được đưa ra tại 

  A. Hội nghị lanta.

  B. Hội nghị Pốtxđam.

  C. Hội nghị Mátxcơva.

  D. Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương.

  6. Xu thế hoà bình và hợp tác bắt đầu vào khoảng thời gian

  A. nửa đầu nhũng năm 70 của thế kỉ XX.

  B. nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

  C.  nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX

  D.  thập kỉ 90 của thế kỉ XX.

   

  7. Ý không phản ánh đúng hậu quả của Chiến tranh lạnh là

  A. thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới mới.

  B. mối quan hệ đóng minh chống phát xít bị phá vỡ, thay vào đó là tình trạng đối đầu giữa hai cường quốc Xô – Mĩ.

  C.  các nước phải chi phí một khối lượng khổng lổ vế tiến của và sức người để chạy đua vũ trang.

  D. chủ nghĩa khủng bố xuất hiện, đe doạ an ninh của các quốc gia.


  8.       Hai vị nguyên thủ đã cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh là

  A.      Brêgiơnhép và Catơ.       C.  Brègiơnhép và Rigân.

  B.      Goócbachốp và Rigân.    D. Goócbachốp và Busơ (cha).


  Trả lời:

  1.Chọn đáp án 

  2.Chọn đáp án B

  3.Chọn đáp án D

  4.Chọn đáp án B

  5.Chọn đáp án D

  6.Chọn đáp án A

  7.Chọn đáp án D

  8.Chọn đáp án D