Bài tập 1 trang 86 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Pháp đã dựa vào viện trợ của Mĩ và đế ra kế lioạchA. Bôlae.                ...

  Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  1. Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Pháp đã dựa vào viện trợ của Mĩ và đế ra kế lioạch

  A. Bôlae.                                      B. Rove.     

  C.  Đờ Lát đo Tátxinhi.                   D. Nava.

   

  2. Từ ngày 3 đến ngày 7 – 3 – 1951, sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra là

  A.  Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt.

  B. thành lập Liên minh Việt – Miên – Lào.

  C.  thành lập Mặt trận Khơme ítxarắc.

  D. thành lập Mặt trận Lào ítxala.

   

  3.  Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất (5 – 1952) đã bầu chọn những anh hùng tiêu biểu đầu tiên của cả nước là

  A. Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên.

  B. Cù Chính Lan, Lương Đình Của, Trán Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.

  C. Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Hoàng Hanh, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Quốc Trị.

  D. Trần Đại Nghĩa, Ngô Gia Khảm, Lương Đình Của, Hoàng Hanh, Nguyễn Thị Chiên, Cù Chính Lan, La Văn Cầu.

   

  4. Đảng và Chính phủ quyết định phát động quẩn chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất vào năm

  A. 1951.          B. 1952.              C.  1953.               D. 1954.

   

  5. Từ cuối năm 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954, quán ta liên tiếp mở các chiến dịch ở

  A. chiến trường chính Bắc Bộ.

  B. đồng bằng Liên khu Vệ

  C. Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

  D. trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình, Tày Bắc và Thượng Lào. 

  Trả lời:

  1

  2

  3

  4

  5

  C

  A

  C

  C

  D