Bài tập 2 trang 106 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) và "Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965).- Giống nhau:- Khác nhau:Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965).Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968)  Trả lời:- Giống nhau:+ Đều là...

  Hãy so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) và “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965).

  – Giống nhau:

  – Khác nhau:

  Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965).

  Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968)

   

   

  Trả lời:

  – Giống nhau:

  + Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  + Đều chung mục tiêu là chống phá cách mạng miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.

  + Đều có sự tham gia và chi phối của tiền của, vũ khí và đô la Mĩ.

  + Đều bị thất bại.

  – Khác nhau:

  Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965).

  Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968)

  + Chiến tranh đặc biệt: lực lượng chủ lực là quân Ngụy Sài Gòn.

  + Chiến tranh đặc biệt: miền Nam.

   

   

  + Chiến tranh đặc biệt: Ấp chiến lược là cơ bản và được nâng lên thành quốc sách.

   

  + Chiến tranh cục bộ: Lực lượng chiến đấu chính là quân viễn chinh Mĩ.

  + Chiến tranh cục bộ: vưùa bình định Miền Nam vưùa mở rộng chiến tranh phá hoại miền bắc.

  + Chiến tranh cục bộ: Thủ đoạn cơ bản là chiến lược hai gọng kìm tìm diệt và bình định.

  Về tính chất ác liệt:

  Chiến tranh cục bộ là hình thức chiến tranh xâm lược cao nhất của chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ở miền Nam Việt Nam, là chiến dịch duy nhất mà Mĩ trực tiếp huy động quân viễn chinh sang tham chiến ở chiến trường miền Nam, tăng cường bắn phá miền bắc. Thất bại của chiến lược này đã mở ra cơ hội để quân ta bắt đầu đi đến đàm phán ở Pa-ri.

  Sau chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri và rút quân về nước

   

   BaitapSachgiaokhoa.com