Bài tập 2 trang 117 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép thời gian với sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp.Thời gianSự kiện1. Từ ngày 15 đến ngày 21 - 11 - 1975,2. Ngày 25-4-1976,3. Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976,4. Ngày 2-7-1976,5. Ngày20-9- 1977,a) Tổng tuyển cử lần thứ hai trong cả nướC.b) Quốc hội quyết...

  Hãy ghép thời gian với sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp.

  Thời gian

  Sự kiện

  1. Từ ngày 15 đến ngày 21 – 11 – 1975,

  2. Ngày 25-4-1976,

  3. Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976,

  4. Ngày 2-7-1976,

  5. Ngày20-9- 1977,

  a) Tổng tuyển cử lần thứ hai trong cả nướC.

  b) Quốc hội quyết định tên gọi nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  c) Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

  d) Quốc hội khoá VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội

   

  Trả lời:

  1-c

  2-a

  3-d

  4-b

   BaitapSachgiaokhoa.com