Bài tập 2 trang 27, 28 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  1. Hãy điền nội dung lịch sử cho phù hợp với mốc thời gian về quá trình phát triển của nến kinh tế các nước Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.Từ năm 1945 đến năm 1950 Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ...

  1. Hãy điền nội dung lịch sử cho phù hợp với mốc thời gian về quá trình phát triển của nến kinh tế các nước Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

  Từ năm 1945 đến năm 1950

   

  Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70

   

  Từ năm 1973 đến đầu thập kỉ 90

   

  Từ năm 1994 đến năm 2000

   

   

  2. Hãy điền thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử về quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  Ngày 18/04/1951

   

  Ngày 25/03/1957

   

  Ngày 1/7/1967

   

  07/12/1991

   

  3/1995

   

  1/1/1999

   

  2004

   

  2007

   

  Trả lời:

  1. Hãy điền nội dung lịch sử cho phù hợp với mốc thời gian về quá trình phát triển của nến kinh tế các nước Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

  Từ năm 1945 đến năm 1950

  –       Sau chiến tranh thế giới thứ hai Tây Âu bị tổn thất nặng, nhiều thành phố, nhà máy  bị tàn phá nên  sản xuất bị suy giảm.

  –       Với sự  cố  gắng và  nhận viện trợ Mỹ qua “Kế hoạch Mác san”, nên kinh tế phục hồi và lệ thuộc Mỹ.

   

  Từ thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70

  –  Từ 1950 – 1970, kinh tế Tây Âu phát triển nhanh chóng. (Đức trở thành cường quôc công nghiệp thứ ba thế giới, Anh thứ tư và Pháp thứ năm)

  –  Đến đầu thập niên 70, trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới với trình độ khoa học kỹ thuật cao.

  Nguyên nhân

  +  Sự nỗ lực của nhân dân lao động.

  +   Áp dụng thành công những thành tựu KH-KT để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

  +  Vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của nhà nước có hiệu quả.

  +   Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như viện trợ Mỹ; nguồn nguyên liệu rẻ của các nước thế giới thứ ba, hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC…

  Từ năm 1973 đến đầu thập kỉ 90

  –  Từ 1973 đến đầu thập niên 90: khủng hoảng, suy thoái và không ổn định (tăng trưởng kinh tế giảm, lạm phát, thất nghiệp tăng),

  –  Gặp  sự cạnh tranh quyết liệt từ Mỹ, Nhật, các nước công nghiệp mới (NIC).

  –  Quá trình nhất thể hóa Tây Âu gặp nhiều khó khăn và trở ngại.

   

  Từ năm 1994 đến năm 2000

  – Thập niên 1990  kinh tế phục hồi và phát triển trở lại (năm 2000  mức tăng trưởng của Pháp là, Anh là 3,8%, Đức là 2,9%).

  – Tây Âu vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất thế giới (GNP chiếm 1/3 tổng sản phẩm công nghiệp thế giới tư bản).

   

   

  2. Hãy điền thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử về quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU).

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  Ngày 18/04/1951

  Sáu nước Tây Âu (Pháp, CHLB Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua) thành lập Cộng đổng than – thép châu Âu.

  Ngày 25/03/1957

  Hiệp ước Rôma vế việc thành lập Cộng đổng năng lượng nguyên tử châu Âu và Cộng đổng kinh tế châu Ầu (EEC) được kí kết.

  Ngày 1/7/1967

  Cộng đổng than – thép châu Âu, Cộng đổng năng lượng nguyên tử châu Âu và Cộng đổng kinh tế châu Âu hợp nhất thành Cộng đổng cháu Âu (EC).

  07/12/1991

  Các nước thành viên EC đã kí Hiệp ước Maxtrích về việc thành lập Liên minh châu Âu (EU).

  3/1995

  Bảy nước EU huỷ bỏ kiểm soát việc đi lại của công dân các nước này qua biên giới của nhau.

  1/1/1999

  Phát hành đổng tiền chung châu Âu với tên gọi là đổng Ơro. Đổng Ơro được lưu hành ở 12 nước thành viên EU, thay thế cho đổng bản tệ ở các nước này.

  2004

  EU kết nạp thêm 10 nước, nâng tổng số thành viên lên 25 nước.

  2007

  EU kết nạp thêm 2 nước, nâng tòng số thành viên lên 27 nước.

   BaitapSachgiaokhoa.com