Bài tập 2 trang 33 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợpThời gianNội dung sự kiện lịch sử1. Từ năm 1945 đến năm 1952,2. Năm 1947,3. Từ năm 1950 đến năm 1951,4. Năm 1956,5. Từ năm 1963 đến năm 1970,6. Năm 1973,a)Hiến pháp mới...

  Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợp

  Thời gian

  Nội dung sự kiện lịch sử

  1. Từ năm 1945 đến năm 1952,

  2. Năm 1947,

  3. Từ năm 1950 đến năm 1951,

  4. Năm 1956,

  5. Từ năm 1963 đến năm 1970,

  6. Năm 1973,

  a)Hiến pháp mới được ban hành sau Chiến tranh thế giới thứ hai có hiệu lực.

  b)kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì”.

  c)Lục lượng Đồng minh (Mĩ) chiếm đóng Nhật Bản.

  d)Nhật Bản khôi phục nền kinh tế đạt mức trước chiến tranh.

  e)Nhật Bản bình thường hoá quan hệ với Liên xô.

  g)Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

   

   Trả lời:

  1.c

  2.a

  3.d

  4.e

  5.b

  6.g

  BaitapSachgiaokhoa.com