Bài tập 2 trang 61 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy nêu những sự kiện tiêu biểu của phong trào cách mạng 1930- 1931?Trả lời:a. Phong trào trên toàn quốc-  Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế – xã hội, phong trào cách mạng lên cao- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu...

  Hãy nêu những sự kiện tiêu biểu của phong trào cách mạng 1930- 1931?

  Trả lời:

  a. Phong trào trên toàn quốc

  –  Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế – xã hội, phong trào cách mạng lên cao

  – Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nông trong cả nước.

  – Tháng 4-1930 nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra.

  Mục tiêu:

  Đòi cải thiện đời sông,công nhân đòi tăng lương,giảm giờ làm;nông dân đòi giảm sưu thuế. Do Đảng lãnh đạo, có khẩu hiệu chính trị, có cờ Đảng.

  –  Nhân ngày Quốc  tế lao động 1/5, cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh, đây là bước ngoặt của phong trào cách mạng Lần đầu tiên công nhân VN biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao động, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước, thể hiện tình đoàn kết cách mạng với nhân dân lao động thế giới

  –   Tháng 6 đến tháng 8/1930 cuộc đấu tranh của công nhân trên cả nước.

  b. Ở  Nghệ – Tĩnh

  – Tháng 9/1930 phong trào dâng cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh:

  +  Nông dân biểu tình có vũ trang tự vệ với hàng nghìn người kéo đến huyện lị, tỉnh lị đòi giảm thuế ở các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Anh Sơn (Nghệ An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh) …

  +  Được công  nhân Vinh – Bến Thủy hưởng ứng.

  – Ngày 12/ 9/1930  biểu tình của 8000 nông dân Hưng  Nguyên (Nghệ An):

  + Với khẩu hiệu: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”. Đến gần Vinh, con số lên tới 3 vạn người, xếp hàng dài 4 km. Pháp đàn áp dã man: cho máy bay ném bom làm chết 217 người, bị thương 126 người.

  +  Chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều huyện, xã.

  +Nhiều cấp ủy Đảng ở thôn xã lãnh đạo nhân dân tự quản lý đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền, gọi là  Xô Viết.