Bài tập 3 trang 117, 118 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hoàn thành bảng sau về những thuận lợi và khó khăn-của cách mạng hai miền Bắc - Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nướcNội dungMiền BắcMiền NamThuận lợi               Khó khăn     Trả lời:Nội dungMiền BắcMiền NamThuận lợi                                 qua hơn 20 năm...

  Hoàn thành bảng sau về những thuận lợi và khó khăn-của cách mạng hai miền Bắc – Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước

  Nội dung

  Miền Bắc

  Miền Nam

  Thuận lợi             

   

   

  Khó khăn

   

   

     Trả lời:

  Nội dung

  Miền Bắc

  Miền Nam

  Thuận lợi             

                    

   

   qua hơn 20 năm (1954 – 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất-kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

  -Đã hoàn toàn giải phóng, nhưng viện trợ từ bên ngoài.

  Khó khăn

  Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ hết sức ác liệt, đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.

  Cuộc chiến tranh của Mĩ đã gây ra hậu quả nặng nề. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá,  bỏ hoang, chất độc hóa học  và bom mìn còn bị vùi lấp nhiều nơi, số  người thất nghiệp lên tới hàng triệu người.. Miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản, song về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào

                                BaitapSachgiaokhoa.com