Bài tập 3 trang 127, 128 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy phân loại các sự kiện trong bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống ứng với lĩnh vực tuơng ứng.NămSự kiệnQuân sựChính trịNgoại giao1954Phong trào hoà bình của trí thức và các tầng lớp nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn được tổ chức   1960Phong trào "Đồng...

  Hãy phân loại các sự kiện trong bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống ứng với lĩnh vực tuơng ứng.

  Năm

  Sự kiện

  Quân sự

  Chính trị

  Ngoại giao

  1954

  Phong trào hoà bình của trí thức và các tầng lớp nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn được tổ chức

   

   

   

  1960

  Phong trào “Đồng khởi” diễn ra ở các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Trung Bộ

   

   

   

  1960

  Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời 

   

   

   

  1963

  Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho)

   

   

   

  1963

  Hai vạn tăng ni Phật tử ở Huế biểu tình phản đối chính quyền Sài Gòn      

   

   

   

  1964

  Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa), An Lão (Bình Định)

   

   

   

  1965

  Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi)

   

   

   

  1967

  Đánh bại cuộc hành quân Gianxơn Xiti của địch đánh vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh)

   

   

   

  1967

  Cương lĩnh của Mặt trận Dân tộc giải phóng miến Nam Việt Nam được 41 nước, 12 tổ chức quốc tế và 5 tổ chức khu vực lên tiếng ủng hộ

   

   

   

  1968

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam 

   

   

   

  1969

  Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam được thành lập

   

   

   

  1969

  Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miến Nam Việt Nam được 23 nước công nhận, trong đó có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao

   

   

   

  1970

  Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia 

   

   

   

  1971

  Quân đội Việt Nam có sự phối hợp của quân dân Lào đập tan cuộc hành quân mang tên “Lam Sơn – 719” của 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn

   

   

   

  1972

  Cuộc Tiến công chiến lược trên khắp chiến trường miền Nam

   

   

   

  1972

  Trận “Điện Biên Phủ trẽn không” kết thúc thắng lợi

   

   

   

  1973

  Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đuợc kí kết       

   

   

   

  1975

  Chiến dịch Hổ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi     

   

   

   

  Trả lời: 

  Năm

  Sự kiện

  Quân sự

  Chính trị

  Ngoại giao

  1954

  Phong trào hoà bình của trí thức và các tầng lớp nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn được tổ chức

   

  X

   

  1960

  Phong trào “Đồng khởi” diễn ra ở các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Trung Bộ

  X

   

   

  1960

  Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời 

   

  X

   

  1963

  Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho)

  X

   

   

  1963

  Hai vạn tăng ni Phật tử ở Huế biểu tình phản đối chính quyền Sài Gòn      

   

  X

   

  1964

  Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa), An Lão (Bình Định)

  X

   

   

  1965

  Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi)

  X

   

   

  1967

  Đánh bại cuộc hành quân Gianxơn Xiti của địch đánh vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh)

  X

   

   

  1967

  Cương lĩnh của Mặt trận Dân tộc giải phóng miến Nam Việt Nam được 41 nước, 12 tổ chức quốc tế và 5 tổ chức khu vực lên tiếng ủng hộ

   

   

  X

  1968

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam 

  X

   

   

  1969

  Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam được thành lập

   

  X

   

  1969

  Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miến Nam Việt Nam được 23 nước công nhận, trong đó có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao

   

   

  X

  1970

  Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia 

   

   

  X

  1971

  Quân đội Việt Nam có sự phối hợp của quân dân Lào đập tan cuộc hành quân mang tên “Lam Sơn – 719” của 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn

  X

   

   

  1972

  Cuộc Tiến công chiến lược trên khắp chiến trường miền Nam

  X

   

   

  1972

  Trận “Điện Biên Phủ trẽn không” kết thúc thắng lợi

  X

   

   

  1973

  Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đuợc kí kết       

   

   

  X

  1975

  Chiến dịch Hổ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi     

  X

   

   

   BaitapSachgiaokhoa.com