Bài tập 3 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy nêu các nguyên nhân khiến kinh tế Tây Âu phát triển vượt bậc trong những năm 1950- 1973.Trả lời:Những nhân tố của sự phát triển nền kinh tế Tây Âu là:- Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại để nâng...

  Hãy nêu các nguyên nhân khiến kinh tế Tây Âu phát triển vượt bậc trong những năm 1950- 1973.

  Trả lời:

  Những nhân tố của sự phát triển nền kinh tế Tây Âu là:
  – Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm.
  – Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc quản lí và điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế.
  – Tận dụng tốt cơ hội bên ngoài cho sự phát triển của đất nước như nguồn viện trợ Mĩ, tranh thủ giá nguyên liệu rẻ từ các nước đang phát triển, sự hợp tác có hiệu quả trong Cộng đồng châu Âu (EC).

  BaitapSachgiaokhoa.com