Bài tập 3 trang 39, 40 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợp.Thời gianNội dung sự kiện lịch sử1. Ngày 9-11 -1972, 2. Tháng 8- 1975,3.Năm 1985,4.Năm 1989,5.Ngày 28-6- 1991,6.Ngày 1-7-1991,a) Định ước Henxinki đuợc kí kết.b) Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh...

  Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợp.

  Thời gian

  Nội dung sự kiện lịch sử

  1. Ngày 9-11 -1972,

  2. Tháng 8- 1975,

  3.Năm 1985,

  4.Năm 1989,

  5.Ngày 28-6- 1991,

  6.Ngày 1-7-1991,

  a) Định ước Henxinki đuợc kí kết.

  b) Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

  c) Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thể.

  d) Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động.

  e)Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.

  Trả lời:
  1-e
  2-a
  3-
  4-b
  5-c
  6-d

  Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợp.

   

  Thời gian

  Nội dung sự kiện lịch sử

  1. Ngày 9-11 -1972,

  2. Tháng 8- 1975,

  3.Năm 1985,

  4.Năm 1989,

  5.Ngày 28-6- 1991,

  6.Ngày 1-7-1991,

  a) Định ước Henxinki đuợc kí kết.

  b) Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

  c) Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thể.

  d) Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động.

  e) Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.

  Chọn đáp án

  1-e

  2-a

  3-

  4-b

  5-c

  6-d