Bài tập 3 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy nêu và phân tích những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000Trả lời:1. Sự xác lập của trật tự hai cực Yalta  do Xô-Mỹ đứng đầu đã chi phối nền chính trị thế giới.2....

  Hãy nêu và phân tích những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

  Trả lời:

  1. Sự xác lập của trật tự hai cực Yalta  do Xô-Mỹ đứng đầu đã chi phối nền chính trị thế giới.

  2. CNXH đã vượt khỏi phạm vi một nước và trở thành một hệ thống thế giới.

  3. Sự phát triển mạnh của phong trào GPDT ở Á, Phi, Mỹ La-tinh, các nước này  tích cực tham gia và giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới, góp phần  làm thay đổi căn bản hệ thống thế giới. Sau khi giành độc lập  đã đạt nhiều thành tựu về kinh tế xã hội, tuy nhiên vẫn còn xung đột.

  4. Hệ thống đế quốc chủ nghĩa  có chuyển biến:

  –   Mỹ  vươn lên là  nước đế quốc giàu mạnh, và mưu đồ làm bá chủ thế giới, nhưng thất bại ở Chiến tranh Việt Nam.

  –   Nhờ có sự tự điều chỉnh kịp thời, kinh tế các nước tư bản tăng trưởng liên tục, như Nhật, Đức, và hình thành các trung tâm  kinh tế lớn của thế giới.

  –  Dưới tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật, sự phát triển mạnh của lực lương  sản xuất, dẫn đến sự liên kết kinh tế  khu vực, EEC-EU.  Mỹ,EU và Nhật Bản là ba trung tâm kinh tế  lớn của thế giới.

  5. Nổi bật nhất là  sự đối đầu giữa hai siêu cường dẫn đến tình trạng “chiến tranh lạnh”  kéo dài nhiều thập kỷ. Ở nhiều nơi diễn ra chiến tranh cục bộ ( Đông Nam Á, Trung Đông ). Chiến tranh lạnh  chấm dứt, chuyển sang xu thế hòa dịu, đối thoại, hợp tác phát triển, tuy nhiên vẫn còn xung  đột  sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ.

  6. Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật, khoa học – công nghệ bắt đầu từ Mỹ và đã lan nhanh ra toàn thế giới, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, xu thế toàn cầu hóa  lan nhanh ra toàn thế giới, đòi hỏi các quốc gia  phải có lời giải đáp, thích ứng để kịp thời, khôn ngoan nắm bắt thời cơ, tránh việc bỏ lỡ cơ hội và tụt hậu.