Bài tập 3 trang 77, 78 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.Bảng 1.Xây dựng và củng cố chính quyển cách mạng sau khi Cách mạng tháng Tám thành côngThời gianSự kiện lịch sử1.Ngày 8-9- 1945,2.Ngày 6-1 - 1946,3.Ngày 14-9-1946,4.Ngày23-11 -1946a) Tổng tuyển cử bầu Quốc...

  Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.

  Bảng 1.Xây dựng và củng cố chính quyển cách mạng sau khi Cách mạng tháng Tám thành công

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  1.Ngày 8-9- 1945,

  2.Ngày 6-1 – 1946,

  3.Ngày 14-9-1946,

  4.Ngày23-11 -1946

  a) Tổng tuyển cử bầu Quốc hội.

  b) Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Binh dân học vụ.

  c) Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước, thay thế cho tiền Đông Dương của Pháp trước đây

  Trả lời: 

  1-b

  2-a

  3- (trống)

  4-c

  Bảng 2. Cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ chính quyển cách mạng

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  1. Ngày 23-9- 1945,

  2. Ngày 6-3- 1946,

  3. Ngày 14-9-1946,

  4. Ngày 19-12-1946,

  a) Hiệp định Sơ bộ được kí kết nhằm tạm thời hoà hoãn với Pháp.

  b) Tạm ước Việt – Pháp được kí kết nhằm kéo dài thời gian hoà hoãn

  c)  nhân dân Nam Bộ đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dàn Pháp quay trở lại xâm lược.

   

  Trả lời:

  1-c

  2-a

  3-b

  4-(trống)

  Bảng 3. Diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ

  Thời gian

            Sự kiện lịch sử

  1. Ngày 2-9 – 1945,

  2. Ngày 6-9- 1945,

  3. Đêm 22 rạng sáng 23-9-1945,

  4. Ngày 5-10-1945,

  5. Ngày 2-3- 1946,

  a) quân Anh, với danh nghĩa quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật, đến Sài Gòn, kéo theo sau là một đại đội quản Pháp.

  b) quân dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên chiến đấu chống quân xâm lược.

  c) nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn tổ chức mít tinh chào mừng “Ngày Độc lập”

  d) quân Pháp mở rộng đánh chiếm Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

   

  Trả lời:

  1-c

  2-a

  3-b

  4-d

  5- (trống)