Bài tập 4 trang 107 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợp.Thời gianSự kiện  Lịch sử1. Ngày 5-8 -1964,2. Ngày 7-2-1965,3. Ngày 18-8-1965,4. Ngày 1 -11 -1968,5. Ngày 6-6-1969,6. Xuân Mậu Thân năm 1968,a) chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi).b) cuộc Tổng tiến công và nổi...

  Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây cho phù hợp.

  Thời gian

  Sự kiện  Lịch sử

  1. Ngày 5-8 -1964,

  2. Ngày 7-2-1965,

  3. Ngày 18-8-1965,

  4. Ngày 1 -11 -1968,

  5. Ngày 6-6-1969,

  6. Xuân Mậu Thân năm 1968,

  a) chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi).

  b) cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam.

  c) Mĩ dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”.

  d) Mĩ chính thức gây ra cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

  e) Mĩ tuyên bố ngừng hẳn ném bom bắn phá miến Bắc (lần thứ nhất).

   

  Trả lời:

  1-c

  2-d

  3-a

  4-e

  5- (trống)

  6-b