Bài tập 4 trang 112, 113 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Điền các sự kiện lịch sủ phù hợp với mốc thời gian cho truớc trong bảng sau về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Chiến dịchThời gian          Diễn biến             Tây NguyênNgày 4-3 Ngày 10-3 Ngày 12-3 Ngày 14-3 Ngày 24-3 Huế- Đà NẵngNgày 21-3 Ngày 25-3 Ngày 26-3  Ngày 29-3   Hồ Chí MinhNgày 26-4 Ngày 28-4 Ngày 30-4 Ngày...

  Điền các sự kiện lịch sủ phù hợp với mốc thời gian cho truớc trong bảng sau về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

  Chiến dịch

  Thời gian

            Diễn biến             

  Tây Nguyên

  Ngày 4-3

   

  Ngày 10-3

   

  Ngày 12-3

   

  Ngày 14-3

   

  Ngày 24-3

   

  Huế- Đà Nẵng

  Ngày 21-3

   

  Ngày 25-3

   

  Ngày 26-3 

   

  Ngày 29-3  

   

  Hồ Chí Minh

  Ngày 26-4

   

  Ngày 28-4

   

  Ngày 30-4

   

  Ngày 2-5

   

  Trả lời:

  Chiến dịch

  Thời gian

            Diễn biến             

  Tây Nguyên

  Ngày 4-3

  Đánh nghi binh ở Playku và Komtum

  Ngày 10-3

  ta tiến công và giải phóng buôn Mê Thuột.

  Ngày 12-3

  địch phản công chiếm lại nhưng không thành.

  Ngày 14-3

  Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung. Trên đường rút chạy, chúng bị quân ta truy kích tiêu diệt.

  Ngày 24-3

  ta giải phóng Tây Nguyên với 60 vạn dân.

  Huế- Đà Nẵng

  Ngày 21-3

  quân ta đánh thẳng vào căn cứ, chặn đường rút chạy và bao vây địch trong thành phố.                                                

  Ngày 25-3

  Ta tấn công vào Huế

  Ngày 26-3 

  giải phóng Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên. Cùng thời gian, ta giải phóng thị xã Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai, uy hiếp Đà Nẵng từ phía Nam. Đà Nẵng  rơi vào thế cô lập, hơn 10 vạn quân địch bị dồn ứ về đây trở nên hỗn loạn, mất hết khả năng chiến đấu.

  Ngày 29-3  

  -Quân ta tiến công Đà Nẵng, đến 3 giờ chiều ta chiếm toàn bộ thành phố.

  – Cùng thời gian này, các tỉnh còn lại ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên, một số tỉnh ở Nam Bộ lần lượt được giải phóng.

  Hồ Chí Minh

  Ngày 26-4

  quân ta mở đầu chiến dịch, 5 cánh quân tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch.

  Ngày 28-4

  Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

  Ngày 30-4

  xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn.

  Ngày 2-5

  miền Nam hoàn toàn giải phóng.