Bài tập 4 trang 128, 129 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây:Thời gianSự kiện lịch sử Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập Ba tổ chức...

  Hãy điền thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây:

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

   

  Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam

   

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập

   

  Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời

   

  Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập

   

  Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

   

  Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập

   

  Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

   

  Đại hội đại biếu lần thứ II của Đảng

   

  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi

   

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

   

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

   

  Cuộc Tiến công chiến lược trên toàn miền Nam

   

  Hiệp định Pari vế Việt Nam được kí kết

   

  Miền Nam được hoàn toàn giải phóng

   

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng – mở đầu giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

   

  Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc

   

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng – mở đầu công cuộc đổi mới đất nước

   

  Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

   

  Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

   

  Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

  Trả lời:

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  Giữa 1920

  Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam

  6/1925

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập

  1929

  Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời

  2/1930

  Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập

  3/1935

  Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

  22/12/1994

  Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập

  2/9/1945

  Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

  2/1959

  Đại hội đại biếu lần thứ II của Đảng

  7/1954

  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi

  9/1960

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

  1968

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

  1975

  Cuộc Tiến công chiến lược trên toàn miền Nam

  1973

  Hiệp định Pari vế Việt Nam được kí kết

  1975

  Miền Nam được hoàn toàn giải phóng

  12/1976

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng – mở đầu giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

  9/1977

  Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc

  12/1986

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng – mở đầu công cuộc đổi mới đất nước

  7/1995

  Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

  2006

  Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

  10/2017

  Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc