Bài tập 4 trang 24, 25 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Trình bày nét chính về sự phát triển kinh tế và khoa học - kĩ thuật của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.Trả lời:* Về kinh tế: - Giai đoạn 1945 - 1973: +Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mỹ phát...

  Trình bày nét chính về sự phát triển kinh tế và khoa học – kĩ thuật của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

  Trả lời:

  * Về kinh tế:
  – Giai đoạn 1945 – 1973:
  +Sau chiến tranh thế giới thứ II, kinh tế Mỹ phát triển mạnh: công nghiệp chiếm 56,5% tổng sản lượng công nghiệp thế giới; nông nghiệp bằng hai lần 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia, Nhật cộng lại; nắm 50% số lượng tàu bè đi lại trên biển, ¾ dự trữ vàng thế giới, chiếm 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới…
  + Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mỹ là trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới.
  – Giai đoạn 1973 – 1991:
  +1973 – 1982: khủng hoảng và suy thoái kéo dài (năng suất lao động giảm còn 0.43% năm)
  +Từ 1983, kinh tế Mỹ phục hồi và phát triển. Tuy vẫn đứng đầu thế giới về kinh tế – tài chính nhưng tỷ trọng kinh tế Mỹ trong nền kinh tế thế giới giảm sút.
  + Mỹ ký Hiệp định Pa ri 1973, rút quân khỏi Việt Nam.Tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu” và theo đuổi chiến tranh lạnh.
  + Sự đối đầu Xô – Mỹ làm suy giảm vị trí kimh tế và chính trị của Mỹ tạo điều kiện cho Tây Âu và Nhật vươn lên.
  – Giai đoạn 1991 – 2000: 
  Thập niên 90, kinh tế suy thoái ngắn nhưng vẫn đứng đầu thế giới.
  – Tổng thống Clinton(1993-2001) cầm quyền, kinh tế Mỹ phục hồi và phát triển trở lại. Kinh tế Mỹ vẫn đứng đầu thế giới: GNP là 9765 tỷ USD, GNP đầu người là 34.600USD, chiếm 25% giá trị tổng sản phẩm thế giới, chi phối nhiều tổ chức kinh tế – tài chính quốc tế như WTO, INF, G7, WB…
  * Về khoa học-kĩ thuật:
  Mỹ là nước khởi đầu và đạt nhiều thành tựu cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật hiện đại: đi đầu trong lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới (máy tính điện tử, máy tự động); vật liệu mới (polyme, vật liệu tổng hợp); năng lượng mới (nguyên tử, nhiệt hạch); sản xuất vũ khí, chinh phục vũ trụ, “cách mạng xanh” trong nông nghiệp…
  Thập niên 90 phát triển mạnh, nắm 1/3 lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới