Bài tập 4 trang 35, 36 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hoàn thành bảng hệ thống các giai đoạn phát triển về kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.Các giai đoạnKinh tếKhoa học - kĩ thuật1945- 1952  1952- 1973  1973- 1991  1991-2000  Trả lời:Các giai đoạnKinh tếKhoa học - kĩ thuật1945-...

  Hoàn thành bảng hệ thống các giai đoạn phát triển về kinh tế, khoa học – kĩ thuật của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

  Các giai đoạn

  Kinh tế

  Khoa học – kĩ thuật

  1945- 1952

   

   

  1952- 1973

   

   

  1973- 1991

   

   

  1991-2000

   

   

  Trả lời:

  Các giai đoạn

  Kinh tế

  Khoa học – kĩ thuật

  1945- 1952

  SCAP tiến hành 3 cải cách lớn:

  –  Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế, giải tán các tập đoàn lũng đoạn “Dai-bát-xư”.

  – Cải cách ruộng đất, hạn chế ruộng địa chủ, đem bán cho nông dân.

  –  Dân chủ hóa lao động.

  – Từ năm 1950 – 1951: Nhật khôi phục kinh tế.Kinh tế đạt mức trước chiến tranh.

   

  1952- 1973

  – 1952 – 1960: phát triển nhanh.

  –  1960 – 1973 phát triển thần kỳ (tốc độ tăng trưởng bình quân là 10,8%/ năm). Năm 1968, vươn lên hàng thứ hai thế giới tư bản sau Mỹ ( tổng sản phẩm quôc dân là 183 tỷ USD..

  –  Đầu những năm 70, Nhật trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính thế giới cùng với Mỹ và Tây Âu.

  –  Rất coi trọng giáo dục và khoa học- kỹ thuật, mua bằng phát minh sáng chế

  – Phát triển khoa học – công nghệ chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng (đóng tàu chở dầu 1 triệu tấn, xây đường hầm dưới biển dài 53,8 km nối Honsu và Hokaido, cầu đường bộ dài 9,4 km…)

  1973- 1991

  – Từ 1973, do tác động khủng hoảng năng lượng, kinh tế Nhật thường khủng hoảng và suy thoái ngắn.

  – Từ nửa sau 1980, Nhật vươn lên trở thành siêu cường tài chính số một thế giới với dự trữ vàng và ngoại tệ gấp 3 lần Mỹ, gấp 1,5 lần CHLB Đức, trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới.

   

  1991-2000

  Vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới (năm 2000, GNP là 4746 tỷ USD, GDP bình quân là  37408 USD).

  Phát triển ở trình độ cao. Năm 1992, phóng 49 vệ tinh nhân tạo, hợp tác với Mỹ, Nga trong các chương trình vũ trụ quốc tế.