Bài tập 4 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép tên nước với những thoả thuận ở hội nghị Ianta cho phù hợp vể việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á, châu Âu giữa các nước.Tên nướcNội dung thỏa thuận1. Liên Xô2.Mĩ, Anh, Pháp3.Mĩ4. Trung Quốca. đóng quân ở Nhật Bản và...

  Hãy ghép tên nước với những thoả thuận ở hội nghị Ianta cho phù hợp vể việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á, châu Âu giữa các nước.

  Tên nước

  Nội dung thỏa thuận

  1. Liên Xô

  2.Mĩ, Anh, Pháp

  3.Mĩ

  4. Trung Quốc

  a. đóng quân ở Nhật Bản và Nam vĩ tuyến 38 của Triéu Tiẽn

  b. nắm giũ phạm vi ảnh hưởng ở Tây Âu.

  c. đóng quân ở Đông Đức, Đông Béclin; Bắc vĩ tuyến 38 của Triéu Tiên.

  d. nắm giũ phạm vi ảnh hưởng ở Đông Âu.

  e. đóng quàn ở Tây Đức, Tây Béclin, Tây Âu.

   

  Trả lời:

  1- c, d

  2- e

  3- b, a

  4- (trở thành quốc  gia thống nhất)