Bài tập 4 trang 84 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền những nội dung cho phù hợp vào chỗ chấm (...) trong bảng dưới đây vế cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 trong những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.Thời gianSự kiện lịch sử1. Ngày 19-12-1946        2. Ngày 17-2-1947  Trả lời:Thời...

  Hãy điền những nội dung cho phù hợp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây vế cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 trong những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  1. Ngày 19-12-1946       

   

  2. Ngày 17-2-1947

   

   

  Trả lời:

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  1. Ngày 19-12-1946       

  cuộc chiến đấu ở Hà Nội bắt đầu, ta tiến công các vị trí quân Pháp, dựng chướng ngại vật hoặc chiến lũy ngay trên đường phố để ngăn địch.

  2. Ngày 17-2-1947

  Sau hai tháng chiến đấu kiên cường. Trung đoàn thủ đô rút về căn cứ an toàn.

   BaitapSachgiaokhoa.com