Bài tập 4 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện trong bảng sau cho phù hợpThời gian Nội dung sự kiện Thời gianNội dung sự kiện 1. Năm 1949,a) Liên Xô bắt đầu thực hiện công cuộc cải tổ. 2. Năm 1957,b) thế giới nổ ra cuộc khủng hoảng năng lượng.  3. Năm 1973,c) nước...

  Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện trong bảng sau cho phù hợp

  Thời gian Nội dung sự kiện

   

  Thời gian

  Nội dung sự kiện

   

  1. Năm 1949,

  a) Liên Xô bắt đầu thực hiện công cuộc cải tổ.

   

  2. Năm 1957,

  b) thế giới nổ ra cuộc khủng hoảng năng lượng.

    

  3. Năm 1973,

  c) nước Đức thống nhất.

   

  4. Năm 1985,

  d) Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

   

  5. Năm 1988,

  e) Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

   

  6. Năm 1990,

   

  Trả lời:

  1 – e

  2 – d

  3 – b

  4 – a

  6 – c

  BaitapSachgiaokhoa.com