Bài tập 4 trang 95, 96 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.Bảng 1. Quân Pháp bị động phân tán lực lượng trước những đòn chủ động tấn công của quân ta trong đông - xuân 1953 -1954Thời gianSự kiện lịch sử1. Ngày 10-12- 1953,2. Đầu...

  Hãy ghép thời gian với sự kiện lịch sử trong các bảng dưới đây cho phù hợp.

  Bảng 1. Quân Pháp bị động phân tán lực lượng trước những đòn chủ động tấn công của quân ta trong đông – xuân 1953 -1954

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  1. Ngày 10-12- 1953,

  2. Đầu tháng 12- 1953,

  3. Cuối tháng 1 -1954,

  4. Đầu tháng 2- 1954, 5. Ngày 21 – 7-1954,      

  a) liên quàn Lào – Việt tấn công địch ở Trung Lào, Nava phải tăng cường lực lượng ở Xênô.

  b) liên quân Lào – Việt tấn công địch ở Thượng Lào, Nava vội tăng cường lực lượng cho Luông Phabang và Mường Sài.

  c) quân ta tấn công địch ở Lai Châu, Nava vội tăng quân cho Điện Biên Phủ.

  d) quân ta tấn công địch ở Bắc Tây Nguyên, Nava vội tăng cường lực lượng cho Plâyku.

   

   Trả lời:

  1-c

  2-a

  3-b

  4-d

  Bảng 2. Những diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ

  Thời gian

  Sự kiện lịch sử

  1. Từ ngày 13-3 đến ngày 17-3-1954,

  2. Từ ngày 30-3 đến ngày 26-4-1954,

  3. Từ ngày 1 -5 đến ngày 7-5-1954,

  4. Ngày 21 -7-1954,

  a) quân ta đổng loạt tiến công các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm.

  b) quân ta tiến công tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu BắC.

  c) quân ta đồng loạt tiến công phân khu Trung tâm và phân khu Nam.

   

   Trả lời:

  1-b

  2-a

  3-c

  4- (trống)