Bài tập 5 trang 102 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy nêu những thành tựu cơ bản nhất mà miền Bắc đã đạt được trong những năm 1961 -1965.Trả lời:* Công nghiệp- Được ưu tiên xây dựng, vốn đầu tư chiếm 48%, trong đó công nghiệp nặng chiếm 80%- Giá trị sản lượng công nghiệp nặng năm 1965 tăng 3...

  Hãy nêu những thành tựu cơ bản nhất mà miền Bắc đã đạt được trong những năm 1961 -1965.

  Trả lời:

  * Công nghiệp

  – Được ưu tiên xây dựng, vốn đầu tư chiếm 48%, trong đó công nghiệp nặng chiếm 80%

  – Giá trị sản lượng công nghiệp nặng năm 1965 tăng 3 lần so với 1960.

  – Công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo.

  – Công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công đã giải quyết được 80% hàng tiêu dùng.

  * Nông nghiệp

  – Đại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã  nông nghiệp.

  – Các hợp tác xã bậc cao ra đời, áp dụng khoa học – kỹ thuật.

  – Hệ thống thủy nông phát triển.

  – Nhiểu hợp tác xã  vượt năng suất  5 tấn thóc/ha.

  * Thương nghiệp

  – Thương nghiệp quôc doanh được  được ưu tiên phát triển, góp phần phát triển kinh tế.

  – Củng cố quan hệ sản xuất mới, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.

  * Giao thông

  – Đường bộ, đường sắt, đường liên tỉnh, đường sông,đường hàng không được củng cố.

  – Việc đi lại trong nước  và giao thông quốc tế  thuận lợi.

  * Giáo dục – y tế

  – Giáo dục từ phổ thông  đến đại học phát triển  nhanh.

  – Xây dựng 6.000 cơ sở y tế, xóa bỏ nhiều dịch bệnh.

  * Nghĩa vụ hậu phương

  – Chi viện cho miền Nam  vũ khí, đạn dược, thuốc men.

  – Nhiều đơn  vị vũ trang, cán bộ quân sự, y tế giáo dục, bộ đội  đưa vào nam chiến đấu và xây dựng vùng giải phóng.

  * Kế hoạch năm năm đang thực hiện  có kết quả ngày 7/02/1965, Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, miền Bắc chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện chiến tranh.