Bài tập 5 trang 118, 119 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Quốc hội khoá VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3 - 7 - 1976) đã có những quyết định nào?Trả lời:* Quốc hội thống nhất họp cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976 đã:- Lấy tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thủ...

  Quốc hội khoá VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3 – 7 – 1976) đã có những quyết định nào?

  Trả lời:

  * Quốc hội thống nhất họp cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976 đã:

  – Lấy tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thủ đô là Hà Nội ; Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng;Quốc ca là bài Tiến quân ca.

  – Thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên  là Thành phố HCM.

  – Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thống nhất.

  – 31/7/1977: Đại hội đại biểu các mặt trận ở hai miền Nam – Bắc họp tại TP. HCM quyết định thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc VN.

  – 18/12/1980: Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

  – 20/9/1977 Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc

   BaitapSachgiaokhoa.com