Bài tập 5 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN là gì?Trả lời:* Cơ hội:- Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế trong khu vực- Tạo điều kiện để nền kinh tế nước ta thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong...

  Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN là gì?

  Trả lời:

  * Cơ hội:

  – Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế trong khu vực

  – Tạo điều kiện để nền kinh tế nước ta thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực.

  – Tiếp thu những thành tựu về khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất của thế giới để phát triển kinh tế.

  – Có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lí của các nước trong khu vực.

  – Có điều kiện thuận lợi để giao lưu về văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, y tế, thể thao với các nước trong khu vực.

  * Thách thức:

  – Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta có nguy cơ tụt hậu với các nước trong khu vực.

  – Sự cạnh tranh quyết liệt giữa nước ta với các nước trong khu vực.

  – Hội nhập dễ bị “hòa tan”, đánh mất bản sắc và truyền thống của dân tộc.