Bài tập 5 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1