Bài tập 5 trang 40, 41 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Chiến tranh lạnh đã dẫn đến những hậu quả gì?Trả lời:- Chiến tranh lạnh đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề:+ Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới mới.+ Các cường quốc đó...

  Chiến tranh lạnh đã dẫn đến những hậu quả gì?

  Trả lời:

  – Chiến tranh lạnh đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề:

  + Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới mới.

  + Các cường quốc đó chi một khối lượng khổng lồ tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí huỷ diệt, xây dựng hàng ngàn căn cứ quân sự, trong khi nhân loại vẫn phải chịu bao khó khăn do đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai…

  + Loài người phải chịu khó khăn do nghèo đói, ô nhiễm môi trường, bệnh tật gây ra…