Bài tập 5 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Nêu những thành tựu mà Liên Xô đã đạt được trong thời gian từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Ý nghĩa của những thành tựu đó.Trả lời:Liên Xô  tiến hành các kế hoạch dài hạn và đạt nhiều ...

  Nêu những thành tựu mà Liên Xô đã đạt được trong thời gian từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Ý nghĩa của những thành tựu đó.

  Trả lời:

  Liên Xô  tiến hành các kế hoạch dài hạn và đạt nhiều  thành tựu to lớn

  * Kinh tế

  – Công nghiệp: Giữa những năm 1970, là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân…)

  – Nông nghiệp: sản lượng tăng trung bình hàng năm 16%.

  * Khoa học kỹ thuật

  – Năm 1957 phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.

  – Năm 1961, phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài ngoài.

  * Xã hội: có nhiều biến đổi

  – Chính trị  tương đối ổn định.

  –  Tỷ lệ công nhân  chiếm 55 %  số người lao động.

  – Trình độ học vấn của người dân được nâng cao (3/4 số dân có trình độ trung học và đại học).

  * Đối ngoại

  – Bảo vệ hòa bình thế giới.

  – Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộC.

  –  Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

  * Ý nghĩa

  – Chứng tỏ tính ưu việt của CNXH ở mọi lĩnh vực xây dựng kinh tế, nâng cao đời sống, củng cố quốc phòng.

  –  Làm đảo lộn toàn  bộ chiến  lược của đế quốc Mỹ  và đồng minh Mỹ

  BaitapSachgiaokhoa.com