Bài tập 6 trang 102 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy điền những thông tin phù hợp vào bảng sau vế chiến lược chiến tranh xâm lược mà đế quốc Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961 -1965.Tên chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”Âm mưu của Mĩ  Lực lượng thực hiện  Thủ đoạn Trả lời:Tên chiến lược “Chiến tranh đặc...

  Hãy điền những thông tin phù hợp vào bảng sau vế chiến lược chiến tranh xâm lược mà đế quốc Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1961 -1965.

  Tên chiến lược

   

  “Chiến tranh đặc biệt”

  Âm mưu của Mĩ

   

   

  Lực lượng thực hiện

   

   

  Thủ đoạn

   

  Trả lời:

  Tên chiến lược

   

  “Chiến tranh đặc biệt”

  Âm mưu của Mĩ

   

  – Âm mưu cơ bản: “dùng người Việt đánh người Việt”

  Lực lượng thực hiện

   

  – Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân đội Sài gòn, dưới sự chỉ huy của hệ thống “cố vấn” Mỹ, dựa vào vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ, nhằm chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta.

   

  Thủ đoạn

  – Đề ra kế hoạch Staley – Taylor, bình định miền Nam trong 18 tháng.

  – Tăng viện trợ quân sự cho Diệm, tăng cường cố vấn Mỹ và lực lượng quân đội Sài Gòn.

  – Tiến hành dồn dân lập “Ấp chiến lược”, trang bị hiện đại, sử dụng phổ biến các chiến thuật mới như “trực thăng vận” và “thiết xa vận”.

  -“Ấp chiến lược” được Mĩ và Ngụy coi như “xương sống” của “chiến tranh đặc biệt”.

  – Thành lập Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam (MACV).

  – Mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành nhiều hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.