Bài tập 6 trang 108 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy nêu những thành tựu của miến Bắc trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1969 đến năm 1973.Trả lời:- Nông nghiệp: khuyến khích sản xuất, chú trọng chăn nuôi, thâm canh tăng vụ (5 tấn/ha), sản lượng  lương...

  Hãy nêu những thành tựu của miến Bắc trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội từ năm 1969 đến năm 1973.

  Trả lời:

  – Nông nghiệp: khuyến khích sản xuất, chú trọng chăn nuôi, thâm canh tăng vụ (5 tấn/ha), sản lượng  lương thực năm 1970 tăng hơn 60 vạn tấn so với 1968.

  – Công nghiệp: Khôi phục và xây dựng, ưu tiên thủy điện Thác Bà (Hòa Bình) (phát điện tháng 10/1971). Giá trị sản lượng 1971 tăng 142% so với 1968.

  – Giao thông vận tải: nhanh chóng khôi phục.

  – Văn hóa, giáo dục, y tế: phục hội và phát triển.