Bài tập 6 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy ghép những nội dung trong các ô ở cột bên phải với nội dung trong ỗ ở cột bên trái cho phù hợp với ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội nước ta trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 -...

  Hãy ghép những nội dung trong các ô ở cột bên phải với nội dung trong ỗ ở cột bên trái cho phù hợp với ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế – xã hội nước ta trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000).

  Bài tập 6 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

   

  Trả lời:

  Bài tập 6 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  BaitapSachgiaokhoa.com