Bài tập 6 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2