Bài tập 6 trang 140 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1