Bài tập 6 trang 16 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Hãy nêu những nét chính trong phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai và phân tích ý nghĩa của phong trào đấu tranh này.Trả lời: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống Anh đòi...

  Hãy nêu những nét chính trong phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai và phân tích ý nghĩa của phong trào đấu tranh này.

  Trả lời:


  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống Anh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ phát triển mạnh mẽ.
  – 19/2/1946 hai vạn thuỷ binh Bom-bay khởi nghĩa đòi độc lập dân tộc, được sự hưởng ứng của các lực lượng dân chủ.
  – Ngày 22.02, ở Bom-bay, 20 vạn công nhân, học sinh, sinh viên bãi công, tuần hành, mít-tinh chống Anh…lôi kéo quần chúng nổi dậy ở Can-cút-ta,Ma-đrát, Ka –ra-si.
  – Ở nông thôn xung đột nông dân với địa chủ.
  – Đầu năm 1947, 40 vạn công nhân Calcutta bãi công.
  – Trước sức ép của phong trào, thực dân Anh phải nhượng bộ, trao quyền tự trị cho Ấn Độ. Theo kế hoạch Mao-bát-tơn, Ấn Độ được chia thành 2 nước tự trị: Ấn Độ (theo Ấn giáo), Pakistan (Hồi giáo).
  – Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ tiếp tục đấu tranh đòi độc lập.
  – 26/01/1950, Cộng hòa Ấn Độ thành lập.
  * Ý nghĩa
  – Tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ
  – Hoà chung vào trào lưu dân tộc, dân chủ của nhiều nước Châu Á trong những năm đầu thế kỷ XX.