Bài tập 6 trang 31 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Quan sát lược đổ hình 20 trong SGK, hãy nêu nhận xét về quá trình mở rộng của Liên minh châu Âu.Trả lời:- Ra đời vào năm 1957, gồm 6 thành viên.- Số lượng thành viên tăng liên tục. Năm 1957: 6 thành viên -1994, kết nạp thêm 3 thành viên...

  Quan sát lược đổ hình 20 trong SGK, hãy nêu nhận xét về quá trình mở rộng của Liên minh châu Âu.

  Trả lời:

  – Ra đời vào năm 1957, gồm 6 thành viên.

  – Số lượng thành viên tăng liên tục. Năm 1957: 6 thành viên

   -1994, kết nạp thêm 3 thành viên mới là Áo, Phần Lan, Thụy Điển.

  –  01/05/2004, kết nạp thêm 10 nước thành viên Đông Âu, nâng tổng số thành viên lên 25

  – Đến năm 2007 là 27 thành viên