Bài tập 6 trang 41 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Từ năm 1991, xu thế phát triển của thế giới diễn ra như thế nào Trả lời:- Từ 1989 - 1991, chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã.- Ngày 28/6/1991, khối SEV giải thể-  01/07/1991, Tổ chức Varsava chấm dứt hoạt động.-  Trật tự “hai cực” Yalta...

  Từ năm 1991, xu thế phát triển của thế giới diễn ra như thế nào 

  Trả lời:

  – Từ 1989 – 1991, chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã.

  – Ngày 28/6/1991, khối SEV giải thể

  –  01/07/1991, Tổ chức Varsava chấm dứt hoạt động.

  –  Trật tự “hai cực” Yalta sụp đổ, phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu và châu Á mất đi, ảnh hưởng của Mỹ cũng bị thu hẹp ở nhiều nơi.

  –   Từ 1991, tình hình thế giới có nhiều thay đổi to lớn và phức tạp:

  + Trật  tự hai cực I-an-ta sụp đổ.Một trật tự thế giới đang dần dần hình thành theo xu hướng đa cực.

  + Các quốc gia tập trung phát triển kinh tế

  + Mỹ đang ra sức thiết lập một trật tự thế giới  “đơn cực” để làm bá chủ thế giới,nhưng không thực hiện được.

  +  Sau “chiến tranh lạnh”, nhiều khu vực thế giới không ổn định, nội chiến, xung đột quân sự kéo dài (Ban-căng, châu Phi, Trung Á).

  –  Sang thế kỷ XXI, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đang diễn ra thì vụ khủng bố 11.09.2001 ở nước Mỹ đã đặt các quốc gia, dân tộc đứng trước những thách thức của chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường, gây ra những tác động to lớn, phức tạp với tình hình chính trị thế giới và trong quan hệ quốc tế.

  –  Ngày nay, các quốc gia dân tộc vừa có những thời cơ phát triển thuận lợi, đồng thời vừa phải đối mặt với những thách thức vô cùng gay gắt.