Bài tập 6 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1