Bài tập 6 trang 85 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.Trả lời:*Kết quả- Sau hơn một tháng, chiến dịch Biên Giới kết thúc thắng lợi- Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 8.000 địch Giải phóng biên giới Việt - Trung với 35 vạn...

  Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

  Trả lời:

  *Kết quả

  – Sau hơn một tháng, chiến dịch Biên Giới kết thúc thắng lợi

  – Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 8.000 địch Giải phóng biên giới Việt – Trung với 35 vạn dân, khai thông con đường nối nước ta với các nước XHCN.

  – Chọc thủng “hành lang Đông – Tây” của Pháp, phá vỡ thế bao vây của Pháp.

  – Kế hoạch Rơ-ve phá sản.

  * Ý nghĩa

  – Con đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông.

  – Pháp bị động, lúng túng nhiều mặt.

  – Ta mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến:

  +  Quân đội trưởng thành,

  +  Giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ.