Bài tập 7 trang 6 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12


  Trình bày mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.Trả lời:* Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc:- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.- Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng...

  Trình bày mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

  Trả lời:

  * Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc:

  – Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  – Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.   

  * Nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc:

  – Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

  – Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

  – Không can thiệp vào nội bộ các nước.

  – Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

  – Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.