Bài tập – Chủ đề 2 : Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn


Đề bàiDùng phương pháp thế để giải các hệ phương trình sau:a) \(\left\{ \begin{array}{l}4x - y = 2\\x + 3y = 7\end{array} \right.\)                     b) \(\left\{ \begin{array}{l}4x - y = 8\\2x - y = 10\end{array} \right.\)c) \(\left\{ \begin{array}{l}3x - 2y = 1\\6x...
Đề bàiTìm a, b để hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}ax - y = 2\\bx + ay = 1\end{array} \right.\) có nghiệm là (2; -1).Phương pháp giải - Xem chi tiếtThay \(x = 2;\,\,y =  - 1\) vào hệ phương trình,...
Đề bàiHợp tác xã Bình Minh trồng hoa cúc và hoa hướng dương trên mảnh đất có diện tích 12 sào. Mùa hoa năm nay, mỗi sào trồng hoa hướng dương lãi được 30 triệu đồng, mỗi sào trồng hoa...
Đề bàiHãy dùng phương pháp cộng đại số để giải các hệ phương trình sau:a) \(\left\{ \begin{array}{l}5x - 6y =  - 32\\3x + 6y = 48\end{array} \right.\)          b) \(\left\{ \begin{array}{l}2x + 5y = 17\\6x - 5y =  - 9\end{array} \right.\)c) \(\left\{...
Đề bàiTìm giá trị của m để \(x = 4\) thỏa mãn hệ phương trình sau: \(\left\{ \begin{array}{l}5x - 10y = 50\\mx + 10y = 6\end{array} \right.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtThay \(x = 4\) vào phương trình thứ...
Đề bàiGiải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{6}{x} - \dfrac{4}{y} =  - 4\\\dfrac{3}{x} + \dfrac{8}{y} = 3\end{array} \right.\)Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Đặt \(\left\{ \begin{array}{l}u = \dfrac{1}{x}\\v = \dfrac{1}{y}\end{array} \right.\), đưa hệ phương trình về hệ phương trình hai...
Đề bàiViết phương trình đường thẳng (d) \(y = ax +b\) đi qua hai điểma) A(-1; - 2) và B (0; 1)b) M (2; - 1) và N (3; 0)Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Thay các điểm mà...
Đề bàiXác định các giá trị của m, n để đa thức \(m{x^2} + nx + 1\)  chia hết cho \((x + 3)\) và \((x - 2)\)Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Thực hiện phép chia đa thức \(m{x^2}...
Đề bàiCho hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l} - 2mx + y = 5\\x + 3y = 1\end{array} \right.\)a) Giải hệ phương trình với \(m=1\)b) Tìm điều kiện của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.c) Tìm điều kiện...