Bài tập – Chủ đề 2 : Tỉ số lượng giác của góc nhọn


Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại A. Tìm các tỉ số lượng giác của góc B trong các trường hợp sau:a) \(BC{\rm{ }} = {\rm{ }}5{\rm{ }}cm{\rm{ }};{\rm{ }}AB{\rm{ }} = {\rm{ }}3{\rm{ }}cm{\rm{ }};\)b) \(BC{\rm{ }} = {\rm{...
Đề bàiCho biết \({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} = 0,8\).a) Hãy vẽ một góc nhọn có số đo bằng x.b) Tính cosx, tanx, cotx.Phương pháp giải - Xem chi tiếta) Vẽ hình vuông sao cho có góc nhọn thỏa mãn đề bàib)...
Đề bàiCho biết \({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} = \dfrac{1}{2}\). Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc \(\left( {{{90}^o} - x} \right)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng tính chất tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau...
Đề bàiCho biết \({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} = \dfrac{1}{3}\). Tính cosx, tanx, cotx.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản để tính.Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}{\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 1\\ \Rightarrow \cos x...
Đề bàiCho biết \(\tan x = 3\). Tính cotx, sinx, cosx.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản để tính.Lời giải chi tiết\(\cot x = \dfrac{1}{{\tan x}} = \dfrac{1}{3}\)\(\tan x = \dfrac{{\sin x}}{{\cos...
Đề bàiDùng máy tính cầm tay tìm tỉ số lượng giác của các góc sau:a) \({15^o};{52^o};{64^o}\);b) \({15^o}20';{52^o}18';{64^o}24'.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtBấm máy tính.Lời giải chi tiết x\(\sin x\)\(\cos x\)\(\tan x\)\(\cot x\) \({15^o}\)0,260,970,273,73 \({52^o}\)0,790,621,280,78 \({64^o}\)0,90,442,050,49 \({15^o}20'\)0,260,960,273,65 \({52^o}18'\)0,790,611,290,77 \({64^o}24'\)0,90,432,090,48
Đề bàiTính góc x xác định bởi:a) \(\sin x = 0,174 \);           b) \(\sin x = 0,519\);c) \(\cos x = 0,342 \);           d) \(\tan x = 1,254\);e) \(\cot x = 0,856 \).Phương...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10 cm, AC = 15 cm.a) Tính góc B.b) Phân giác trong góc B cắt AC tại I. Tính AI.c) Vẽ AH vuông góc với BI tại H. Tính...
Đề bàiCho nửa đường tròn (O) có đường kính AB = 2R. Vẽ bán kính OC vuông góc với AB, gọi M là một điểm nằm trên OC sao cho \(\tan \widehat {OAM} = \dfrac{3}{4}\), AM cắt nửa đường tròn...
Đề bàiVẽ một tam giác vuông có một góc bằng \({58^o}\).a) Đo độ dài các cạnh rồi tính các tỉ số lượng giác của góc \({58^o}\).b) Kiểm tra lại bằng máy tính cầm tay.Phương pháp giải - Xem chi tiếtVẽ...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại C, cho biết AC = 18 cm và BC = 24 cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc A.Phương...
Đề bàiHãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn \(:\sin {60^o},\cos{75^o},\sin {52^o}30',\)\(\,\cot{82^o},\tan {80^o}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng tính chất tỷ số lượng giác của hai góc phụ...
Đề bàiVẽ góc nhọn x trong mỗi trường hợp sau đây:a) \({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} = \dfrac{2}{3}\) ;     b) \(\cos x = 0,6\);c) \(\tan x = \dfrac{3}{4}\);d) \(\cot x = \dfrac{3}{2}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtVẽ hình vuông sao...
Đề bàiCho tam giác vuông có một góc bằng \({60^o}\) và cạnh huyền có độ dài bằng 8 cm. Hãy tìm độ dài của các cạnh góc vuông.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng công thức tỷ số lượng...
Đề bàiCho tam giác ABC, vẽ đường cao AH ( H thuộc cạnh BC ). Cho biết \(\widehat {ABC} = {45^o},BH = 20cm,HC = 21cm\). Tính AC.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng định lý Pythagore, công thức tỷ...