Bài tập – Chủ đề 4: Hàm số bậc nhất


Đề bàiCho hàm số \(y = f\left( x \right) = \dfrac{1}{2}x\). Tính \(f\left( { - 2} \right),f\left( { - 1} \right),f\left( 0 \right),f\left( 2 \right),f\left( 4 \right)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa thay từng giá trị cụ thể \(x...
Đề bàiCho hàm số \(y = g\left( x \right) = \dfrac{{ - 3}}{4}x\). Tính \(g\left( { - 4} \right),g\left( { - 1} \right),g\left( 2 \right),g\left( 8 \right)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa thay từng giá trị cụ thể \(x...
Đề bàiSau đây là bảng theo dõi nhiệt độ cao nhất T ( tính theo độ C ) trong một số ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh:N(ngày)Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5T\({28^o}\)\({30^o}\)\({32^o}\)\({30^o}\)T có phải là hàm số theo biến N...
Đề bàiChứng minh hàm số \(f\left( x \right) =  - x\) là hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) đồng biến trên R khi \(a...
Đề bàiCho hai hàm số y = x và y = 3x.a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Tìm tọa độ giao điểm A, B của hai đồ thị trên lần lượt...
Đề bàiTrong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Nếu là hàm số bậc nhất thì nêu các hệ số a và b.a)\(y{\rm{ }} = {\rm{ }}5x{\rm{ }} - 3\) ;         ...
Đề bàiHãy nêu tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau:a) \(y = 2x - 7\);               b) \(y = \left( {1 - \sqrt 2 } \right)x + \sqrt 3 \);c) \(y = ...
Đề bàiCho hàm số \(y = \left( {m - 2} \right)x + 4\). Tìm các giá trị của m để y là đồng biến trên \(\mathbb{R}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne...
Đề bàiCho hàm số \(y = \left( {6 - 2m} \right)x - 5\). Tìm các giá trị của m để y là nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne...
Đề bàiCho hàm số \(y = \left( {3m + 3} \right)x + 2m - 1\). Tìm giá trị của m để y là hàm số bậc nhất.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số bậc nhất có dạng \(y =...
Đề bàiĐổi nhiệt độ. Để đổi nhiệt độ F ( Fahrenheit ) sang độ C ( Celsius ), ta dùng công thức sau:\(C = \dfrac{5}{9}\left( {F - 32} \right)\)a) C có phải là hàm bậc nhất theo biến số F không?b)...