Bài tập – Chủ đề 7: Bài toán bậc hai


Đề bàiGiải các phương trình sau:a) \(\dfrac{x}{{x - 2}} + \dfrac{{x + 3}}{{x - 1}} = 6\) b) \(\dfrac{{2x - 1}}{x} + 3 = \dfrac{{x + 3}}{{2x - 1}}\)c) \(\dfrac{{{t^2}}}{{t - 1}} + t = \dfrac{{2{t^2} + 5t}}{{t + 1}}\)   d)...
Đề bàiGiải các phương trình sau:a) \(({x^2} - 2x)(x - 1)(x - 2) =  - 2\)b) \((x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4) = 24\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtRút gọn vế trái sau đó quy được...
Đề bàiTrong lúc học nhóm, bạn Hoàng yêu cầu bạn Minh và bạn Loan mỗi người chọn một số sao cho hai số này kém nhau là 5 và tích của chúng bằng 150. Vậy hai bạn Minh và Loan...
Đề bàiMột mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 240 m2. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh đất đó không đổi. Tính kích thước mảnh đất ban đầu.Phương pháp...
Đề bàiTừ một miếng tôn hình chữ nhật người ta cắt ở bốn góc những hình vuông bằng 5 dm để làm thành một cái thùng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích 1500 dm3. Hãy tính kích...
Đề bàiMột xưởng may phải may xong 3000 áo trong thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 6 áo so với kế hoạch. Vì thế 5 ngày trước khi...
Đề bài Hai đội thợ quét sơn một tòa nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 4 ngày xong việc. Nếu họ làm riêng thì đội I hoàn thành công việc nhanh hơn đội II là 6 ngày. Hỏi nếu làm...
Đề bàiNếu đổ thêm 500 g nước vào một dung dịch đã có sẵn 50 g muối thì nồng độ dung dịch sẽ giảm 10 %. Hỏi trước khi đổ nước vào thì nồng độ của dung dịch là bao...
Đề bàiGiải các phương trình sau:a) \({x^4} - 10{x^2} + 9 = 0\)       b) \(4{x^4} + 5{x^2} + 1 = 0\)c) \(4{x^4} + 7{x^2} - 2 = 0\)       d) \({x^4} - 13{x^2} + 36 = 0\)Phương...