BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI TRANG 106


Sự sống đã hình thành trên Trái Đất qua các giai đoạn như thế nào? Thực nghiệm đã kiểm chứng được những giai đoạn nào, chưa kiểm chứng được những giai đoạn nào? Tại sao?Lời giải:-   Tổng hợp các đơn...
Chọn lọc tự nhiên đã có vai trò như thế nào trong quá trình hình thành những cơ thể sống đầu tiên?Lời giải:Dựa trên kết quả thí nghiệm của Milơ và các thí nghiệm tương tự cho thấy các đơn...
Hoá thạch là gì  ?Tóm tắt sự hình thành các hoá thạch.Ý nghĩa của việc nghiên cứu các hoá thạch.Lời giải:Hoá thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.        ...
Hiện tượng trôi dạt lục địa là gì? Hiện tượng này ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của sinh giới?Lời giải:Lớp vỏ Trái Đất nguyên thuỷ bao gồm nhiều phiến kiến tạo đông rắn lại trên bề...