BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI TRANG 139


Hãy giải thích vai trò của các loài cộng sinh trong địa y.Lời giải:Vai trò của các loài cộng sinh trong địa y:-   Nấm và vi khuẩn sử dụng cacbohiđrat do tảo tổng hợp qua quá trình quang hợp.-   Tảo...
Hãy giải thích vai trò của động vật đối với thụ phấn và phát tán của thực vật.Lời giải:Vai trò của động vật đối với thụ phấn và phát tán của thực vật:Thực vật là thức ăn cho nhiéu loài...
Hãy trình bày 2 ví dụ về 2 mối quan hệ giữa nấm với các loài khácLời giải:2 ví dụ về 2 mối quan hệ giữa nấm với các loài khác:-   Vi khuẩn, nấm men và động vật đơn bào...
Xét về các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, các trường hợp sau thuộc mối quan hệ nào?-   Sán lá-  Hiện tượng thắt nghẹt ở các cây đa, si...-  Ong hút mật hoa.-  Chim ăn quả có...
 Vì sao nói cạnh tranh là nguyên nhân hình thành ổ sinh thái khác nhau trong quần xã?Lời giải:Cạnh tranh là nguyên nhân hình thành các ổ sinh thái khác nhau:Các sinh vật sống chung trong cùng một vùng, có...