BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI TRANG 59


Trình bày các bước chọn giống vật nuôi, cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Cho một ví dụ minh hoạ và phân tích ưu điểm, nhược điểm của phương pháp này.Lời giải:Các bước chọn giống vật nuôi...
Giả sử mỗi gen trội quy định một đặc điểm có lợi. Từ các dòng có kiểu gen AAbbdd và aaBBDD, làm thế nào để tạo nên giống mới kết hợp được các đặc điểm tốt của cả 2 dòng...
Hiện tượng ưu thế lai là gì? Nêu cơ sở di truyền học, ưu điểm và nhược điểm của phương pháp tạo giống mới có ưu thế lai.Lời giải:- Khái niệm: Ưu thế lai là hiện tượng thế hệ con...
Nêu các bước tiến hành, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến.Lời giải:Các bước tiến hành:a) Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến: gồm xác định đối tượng, loại...
Tóm tắt các thành tựu trong tạo giống mới và sản xuất giống nhờ công nghệ tế bào.Lời giải* Công nghệ tế bào thực vật:- Nuôi cấy mô thực vật giúp sản xuất hàng loạt giống cây trồng có phẩm...
Tóm tắt các thành tựu trong tạo giống mới và sản xuất giống nhờ công nghệ gen.Lời giải:Thành tựu chủ yếu của công nghệ gen là kĩ thuật tái tổ hợp ADN nhằm tạo ra các loài sinh vật biến...